drenaz budynku

Drenaż budynku – jak go przeprowadzić?

Drenaż budynku to specjalny rodzaj instalacji umiejscowionej na poziomie fundamentów. Gromadzi on zbierającą się wodę i odprowadza ją na bezpieczną odległość. Tym samym chroni dom przed wnikaniem do niego wilgoci. W jaki sposób się go wykonuje? Podpowiadamy.

W jakim celu wykonuje się drenaż budynku?

Drenaż budynku we Wrześni wykonuje się po to, aby zabezpieczyć dom przed jego zawilgoceniem. Problem ten jest szczególnie dotkliwy zwłaszcza na gruntach o dużej zawartości gliny, piasku lub żwiru. To właśnie tam najczęściej woda opadowa przenika szybko przez poszczególne warstwy ziemi i zaczyna przesączać się do dolnych elementów budynku.

Jak powinno przeprowadzić się drenaż budynku?

Przed przeprowadzeniem drenażu określonego budynku, należy wyznaczyć jego powierzchnię oraz dobrać odpowiednią ilość rur perforowanych. Całość powierzchni musi być skutecznie zabezpieczona przed wnikaniem tam wilgoci. Dlatego na początku przygotowuje się precyzyjny plan, w którym bierze się pod uwagę obrys zewnętrzny wszystkich odwadnianych obiektów na wybranej posesji.

Kluczową rolę przy planowaniu odgrywa między innymi głębokość ułożenia przewodów drenażowych oraz ich odległość od budynku. Pod uwagę bierze się także kąt ich nachylenia. Ma on znaczenie przy optymalnym opróżnianiu kanałów drenażowych i zależny jest od przepuszczalności gruntu znajdującego się w nieco większym dystansie od budynku.

Kolejną kwestią jest położenie warstwy filtracyjnej. Powinna być ona wykonana precyzyjnie, zgodnie z bieżącą ziarnistością gruntu. Zazwyczaj stosuje się maksymalnie dwie warstwy filtru, które muszą stykać się bezpośrednio z elementami ziemnymi. Najbardziej istotne znaczenie ma ich grubość. Musi być dopasowana do konkretnego rodzaju gruntu.

Prace ziemne powinny być przeprowadzane przez profesjonalistów, np. przez Zakład Remontowo – Budowlany. Całość planu należy zrealizować przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu, który pozwoli precyzyjnie dopasować głębokość poszczególnych wykopów do zleconego planu oraz ukształtowania terenu.

Dodaj komentarz