geodezja

Na czym polegają inwentaryzacje powykonawcze?

Inwentaryzacje powykonawcze są niezbędne do uzyskania pozytywnej decyzji nadzoru budowlanego o odbiorze. Geodeta musi je wykonać, tak samo jak przygotowanie i wydzielenie działki, kontrole przebiegu procesu budowy.

Co obejmują inwentaryzacje powykonawcze?

Inwentaryzacje powykonawcze w Radzyminie dotyczą wszystkich obiektów, które do powstania, przebudowy czy montażu wymagają uzyskania pozwolenia. Geodeta z Radzymina w ramach tej usługi wykonuje zapisy uwzględniające sprawdzenie budynków i zagospodarowania działki, lokalizację wjazdów, dojazdów, parkingów, kostki, elementów infrastruktury.

Sporządzając mapy do celów projektowych w Radzyminie konieczne jest wykonanie pomiaru przebiegu przyłączy i sieci wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych, pomp ciepła. Dzięki temu, że wszystkie te elementy zostaną naniesione na mapę, jest możliwość ich kontroli i wprowadzania dalszych zmian.

W jakim kształcie powstają inwentaryzacje powykonawcze?

W ramach inwentaryzacji powykonawczej geodeta z Wołomina wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe, które mają na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym zagospodarowaniu elementów na danym terenie. Pozwala to na stworzenie profesjonalnych dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.

Jeżeli tylko geodeta z Dąbrówki dopełni wszystkich niezbędnych formalności, weryfikacja dokumentów nie będzie w żaden sposób problematyczna dla właściciela działki. Kontrola przebieganie w sposób bezproblemowy, bez konieczności nanoszenia dodatkowych poprawek.

Jakie dokumenty wystawia geodeta przeprowadzając inwentaryzację powykonawczą?

Każdy, kto zamawia inwentaryzację powykonawczą otrzymuje od geodety 2-3 sztuki map papierowych oznaczonych hasłem: Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej. Powstaje ona w skali 1:500, ponieważ jest to wymiar przyjęty, jeżeli chodzi o mapy do celów projektowych z Radzymina.

Warto zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej profesjonalnemu geodecie. Dzięki temu wszystkie najważniejsze pomiary zostaną wykonane zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Dodaj komentarz